• Asociace včelařských spolků - svaz, z. s.

  Přihláška

header img

O asociaci

 • img 01

  Kdo jsme?

  Asociace včelařských spolků - svaz je dobrovolným sdružením včelařských spolků ve smyslu ustanovení § 214 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

  Proč Asociace vznikla?

  V ČR vznikají nové včelařské spolky. Mezi nimi byla však zatím minimální komunikace toho typu, jenž by umožňoval vznik regulérní veřejné debaty. Potřeba komunikovat však byla zřejmá. Některé spolky vyjádřily snahu začít spolu mluvit o různých tématech a zkoušet se navíc na řešení některých problematických témat a problémů domlouvat a nalézat shodná stanoviska, která by pak bylo možno společně presentovat. A mluvit spolu navíc jako rovní s rovnými, což považujeme za základní princip efektivního dialogu i existence tohoto nového sdružení. Rádi bychom celou naší činností navázali na dávné a bohaté spolkové či sdružovací tradice včelařských spolků našich předků.

  Jsme vedeni společným zájmem a přesvědčením o prospěšnosti naší činnosti pro včely, životní prostředí, včelaře a celou společnost. Naším cílem je nejen vzájemná komunikace a hledání společných názorů a stanovisek ke klíčovým tématům oboru včelařství v ČR, nýbrž také hájení těchto stanovisek v jednáních a diskusích s dalšími spolky i se státní správou (např.: MZe, MŽP, SVS, ale i krajské či obecní samosprávy). K tomu jsme rovněž připraveni nabídnout pro odbornou debatu kvalifikované odborníky.