header img

Naše cíle

krajina-pro-vcely

 • Hlavní cíl Asociace včelařských spolků je zlepšení podmínek pro chov včel. Asociace si je vědoma, že tato činnost má velký přesah napříč společností. Cíl je součástí národního, evropského i světového snažení o zlepšení životního prostředí  a zastavení destrukční činnosti člověka v krajině.    
     
 • Jednáme v zájmu všech spolků sdružujících se v asociaci.
     
 • Prosazujeme jen ty cíle, na které máme jednomyslnou shodu.
     
 • Činnost AVS je zaměřena na prosazování rozvoje včelařství v souladu s novými poznatky a s přihlédnutím k aspektům trvale udržitelného  životního prostředí
   
 • Prosazování cílů spatřujeme zejména ve využívání nejnovějších poznatků, jejich zavádění do včelařské praxe.
     
 • Pokud pro prosazení objektivně žádoucích změn (např. v zootechnice, plemenitbě, změnám v obhospodařování krajiny aj.) pro chov včel brání stávající legislativa, vstupujeme v jednání se všemi orgány a institucemi s cílem dosáhnout pozitivních změn.
     

Po vzájemné shodě spolupracujeme se všemi spolky oboru. Podporujeme i projekty a činnost oborově jinak zaměřených spolků a institucí, pokud jsou v souladu s cílemi asociace.