header img

Naše činnost

včelí plást

AVSS je novým sdružením včelařských spolků

Činnost asociace včelařských spolků je dosud spíše neformální. Zaměřujeme se na vzájemném informování a nalézání společných stanovisek. Začátkem spolupráce spolků uvnitř asociace můžeme označit vyjádření jednotlivých spolků ke včelařskému programu v rámci nového období na roky 2020 – 2022.

Dále jsme se shodli na nutnosti spolupracovat na včelařském programu ČR nikoliv pro další dotační období, ale pro udržitelnost chovu včel vůbec. Devastace naší krajiny pokračuje často díky bezohlednému využívání půdy a intenzifikaci zemědělství. Je dobře, že máme slyšení i u části našich zemědělců sdružených např v ASZ a nejen u nich.

Konzultovali jsme také naše stanoviska pro novelizaci veterinárních předpisů pro nadcházející období. Podpořili jsme stanovisko SVS ve věci zvládání varroózy a to změny povinných ošetření v době, kdy už bývá pozdě. Často byla na tento problém vyhlašována MVO (mimořádná veterinární opatření) aniž byl pro ně odpovídající zákonný důvod. Současně platí a je navrhnuta MKZ (Metodika kontroly zvířat). Varroóza je nebezpečnou nákazou, kterou musí včelaři zvládat, ale nikoliv nebezpečnou nákazou ve smyslu veterinárního zákona. Ani dlouholetými a stále opakujícími se  postupy se situace nejlepší. Právě naopak jsme stále častěji svědky hromadných úhynů včel. Stávající rok 2019 není výjimkou.

Vyšetření zimní měli je nespolehlivý indikátor stupně zamoření a přichází příliš pozdě a není vhodný pro predikci napadení včelstev tímto parazitem. Povinné vyšetření je v rámci světa ojedinělé a nepřináší pozitivní výsledky a není k němu odborný důvod. Slovensko tuto zděděnou metodu z doby společného státu již před lety racionálně opustilo. Řešení spatřujeme zejména posílením zodpovědnosti a vzdělanosti jednotlivého včelaře, aby se o včelstva, která vlastní staral zodpovědně a co nejlépe. 

Dále je pro včelařství nanejvýš nutné prosazovat takové zásahy do krajiny a způsoby hospodaření na lesních, zemědělských a ostatních plochách, aby byla zabezpečena pestrá druhová skladba rostlin a tím i komplexní a vyvážená potrava pro včely. Domníváme se, že podpora včelařství by neměla směřovat jednostranně do navýšení počtu včelstev bez ohledu na místo kde budou včelstva chována. Jak toto a mnoho dalších námětů, např vysazování polních sadů, vhodná skladba rostlin v lesích na mezích a podél cest bude předmětem dalších diskuzí návrhů a konzultací.